Usługi informatyczne

Usługi zarządzania projektami informatycznymi

Firma SAYB oferuje również prowadzenie projektów informatycznych zwłaszcza prowadzenia projektów systemów ERP. Firma posiada w tym zakresie bogate doświadczenie (Internity, Faktor, GDD ...) i co istotne podczas wdrożenia skupia się na osiągnięciu założonych na projekt celów wdrożeniowych.

Projekty są prowadzone tak, aby przy minimalnym ryzyku projektów i minimalnych kosztach osiągnąć równocześnie możliwie najsilniejszy efekt biznesowy.
Staramy się, aby biznesowe efekty naszych projektów były jak najsilniejsze i możliwie najbardziej stabilne.

Prowadzenie zewnętrznego działu IT

Firma SAYB świadczy usługi prowadzenia zewnętrznego działu IT czyli całościowego prowadzenia infrastruktury IT i systemów ERP.
Firma specjalizuje się zwłaszcza w prowadzeniu i zarządzaniu systemami ERP/MRP/WMS/SCADA/POS (głównie opartych na MS-SQL), a w przypadku takich systemów jak iERP, Asseco Softlab BS czy Insoft PC Market wykonuje również wdrożenia takich systemów.
Firma zajmuje się również zarządzaniem infrastrukturą sprzętową i sieciową.

Firma oprócz typowych usług utrzymaniowych wspiera również w przygotowaniu i realizacji długofalowego planu rozwoju IT powiązanego z planem rozwoju firmy.