Dodatkowe moduły dla farmacji

Moduł ZSMOPL w systemie iERP

 Podstawowym modułem wdrażanym w firmach farmaceutycznych jest moduł ZSMOPL oparty na systemie iERP.

Moduł umożliwia integrację z dowolnym systemem ERP i pełną automatyzację procesu codziennej wysyłki raportów do systemu ZSMOPL.

W systemie można również obsługiwać błędy oraz zaimplementować rozszerzenia typowe dla Państwa z wykorzystaniem interfejsu graficznego.
Co równie istotne do przekazywania danych z Państwa systemu ERP do modułu ZSMOPL można również wykorzystać format CSV.
Format CSV został wybrany specjalnie po, to, aby umożliwić operatorom przygotowywanie i poprawianie plików, gdyż często klienci mają problemy w wygenerowaniem z systemu ERP takich danych jak raport o brakach czy planowanych dostaw.
Format CSV umożliwia przygotowanie tych raportów „ręcznie” w excelu, bądź libre office i dostarczanie do systemu iERP.


Wspieramy również w pełni odnośnie aspektów merytorycznych od przygotowania wniosku do KIR o wydanie certyfikatu niekwalifikowanego poprzez pełne wsparcie w tłumaczeniu odnośnie formatów czy innych aspektów technicznych.

 

 

Moduł EMVS w systemie iERP

 

Oferujemy rozwiązanie do obsługi serializacji oparte na systemie iERP, a mianowicie moduł EMVS (European Medicines Verification System).
Rozwiązanie działała w oparciu o aplikację działającą na terminalach będącą częścią platformy iERP 2.4 oraz o typową desktopową aplikację także będącą częścią platformy iERP.

System działa niezależnie od obecnych aplikacji działających u Państwa, a integracja z danymi z Państwa systemem WMS/ERP jeśli jest taka przewidziana w projekcie odbywa się z wykorzystaniem webservice, bądź innego api.

Istotą jest dostarczenie aplikacji, która umożliwia ewidencję numerów seryjnych i obsługę systemu PLMVS, innych regionalnych dostawców oraz EMVS w sposób będący integralną częścią Państwa procesu.

Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemem PLMVO oraz systemem European Medicines Verification System (EMVS).

Moduł jest między innymi posiada całkowicie kastomizowalną aplikację na terminale przenośne, całkowicie kastomizowalną aplikację desktopową, a samo wdrożenie tego modułu jest niemal natychmiastowe, a dostosowanie i zintegrowanie z Państwa systemami jeśli jest taka potrzeba to kwestia kilku tygodni pracy.