Moduł IMS dla farmacji

Moduł IMS Pharm (Inventory Management System) jest modułem, którego celem jest umożliwienie obsługi bardzo dużej ilości transakcji odnośnie stanów magazynowych na wielu magazynach z bardzo dużą wydajnością oraz zarządzania wieloma magazynami.

Moduł powstał głównie z myślą o sprzedaży internetowej (w tym również dropshipingowej) oraz do pełnego zarządzania stanami magazynowymi na niemal dowolnym poziomie (produkty, serie, opakowania, firmy, magazyny, lokalizacje, ….).

Podmoduł FastSale Pharm umożliwia obsługę zamówień w czasie rzeczywistym czyli portale internetowe mogą wprowadzać i modyfikować zamówienia z równoczesną rezerwacją produktów do poziomu 1000 zamówień na sekundę na średniej klasy serwerze (wydajność wystarczająca do obsługi całej obecnej sprzedaży aptek tradycyjnych w taki sposób jakby cała sprzedaż była realizowana przez portale internetowe).

Podmoduł może działać także jako moduł B2B, gdzie każda operacja jest realizowana poprzez ten moduł (każda linijka dokumentu jest wprowadzana po jej wprowadzeniu przez użytkownika, a nie całe zamówienie po jego akceptacji), a platforma e-commerce nie przechowuje w takim przypadku wcale danych o zamówieniach czy innych danych handlowych.

Podmoduł przygotowany jest również do obsługi sieci maszyn wydaniowych umożliwiając obsługę sprzedaży nie z maszyn (jak w typowych maszynach vendingowych), ale ze strony internetowej lub aplikacji na smartphone.

Podmoduł umożliwia również obsługę dropshipingu ze wsparciem rozliczeń dropshipingowych.

Drugim bardzo ważnym podmodułem modułu IMS Pharm jest podmoduł umożliwiający pełne zarządzanie stanami magazynowymi oraz zleceniami i dokumentami magazynowymi.

Moduł ten oparty jest na standardowym module iERP Trade i skonstruowany jest w taki sposób, aby przechowywać wszystkie dokumenty mające wpływ na stany magazynowe oraz stany zarezerwowane zarówno w operacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Podmoduł przejmuje więc rolę jaką najczęściej pełnią w firmach systemu klasy ERP, ale w przeciwieństwie do takich systemów zarządza rezerwacjami i wieloma magazynami z niemal dowolną precyzją (produkty, serie, opakowania, magazyny, lokalizacje, ….) niezależnie na stanach magazynowych w obrocie i niezależnie na stanach zablokowanych/wstrzymanych.

Obieg dowodowy w systemie jest przygotowany zgodnie z wymaganiami biznesowymi dla konkretnego wdrożenia z wykorzystaniem standardowych mechanizmów iERP.

Dla przykładu na podstawie zamówienia z modułu FastSale oprócz awizacji wydania mogą być również generowane zlecenia przesunięciowe w kontekście tego zamówienia w magazynie lub pomiędzy magazynami zlecające poszczególne ruchy magazynowe celem przygotowania wydania.

Moduł IMS Pharm przechowuje stany magazynowe i rezerwacje z dokładnością do opakowań (oprócz stanów i rezerwacji w ewidencyjnej jednostce miary) co umożliwia obsługę również operacji na poszczególnych opakowaniach zbiorczych.

Moduł ten jest przygotowywany pod kątem pełnej automatyzacji czyli zlecania i ewidencji wszystkich możliwych operacji magazynowych.

Moduł IMS Pharm obsługuje więc obszar zarządzania magazynami i sprzedażą, które klasycznie realizują systemu ERP.

Jest to o tyle istotne, iż moduł IMS Pharm został zaprojektowany pod kątem bardzo wysokiej wydajności i co równie istotne nie jest zależny od wielu obszarów w systemie ERP takich jak księgowość, wartościowe rozliczanie magazynów, ….., a więc jest modułem „lekkim”.

Moduł oczywiście jak cały system iERP zachowuje wsteczną kompatybilności i możliwe jest uruchomienie dowolnie długiego obiegu produkcji i testu kodu celem zagwarantowania stabilności rozwiązania na poziomie niemożliwym do uzyskania nawet w najdroższych systemach ERP.

Moduł integruje się oczywiście także z systemami WMS choć sam może również pełnić rolę prostego systemu WMS.

W praktyce moduł IMS Pharm jest więc platformą zarządzającą magazynami i dokumentami magazynowymi zarówno w systemach WMS jak i systemach ERP (oczywiście może integrować wiele takich systemów jednocześnie).

Moduł umożliwia również obsługę dowolnej ilości portali e-commerce, w których cały ciężar transakcyjny leży po stronie modułu FastSale Pharm zarówno pod kątem zarządzania rezerwacjami jak również pod kątem weryfikacji poprawności cennikowej.